Vår Tjänst

Vi hoppas kunna erbjuda en Internet service speciellt designad för Bygdsiljum.

Det här är vad vi kommer att erbjuda; en 10Mbit och 100Mbit service, med konkurerande priser och med hjälp av pålitliga företag. Skillnaden är att istället för att vinsten hamnar i fickan på ett företag tar vi i byn hand om den och spenderar den som vi vill!

Om vi lyckas med detta så hjälper vi gärna andra byar eller områden att starta upp sin egen service. Om du är intresserad på ditt områdes vägnar, att veta mer om hur, kontakta oss.

Vänner till Bygdsiljum First

  • Vänner till Bygdsiljum First
  • Vänner till Bygdsiljum First
  • Vänner till Bygdsiljum First
  • Vänner till Bygdsiljum First
  • Vänner till Bygdsiljum First